Via. 24.

engineer. pianist. graphic designer.
Mike Abay: Guys, pahiramin niyo ako ng laptop bukas. Gagawa ako ng lab reports sa Batangas.

Posted 4 years ago with 3 Notes

©